Books in Czech

Katrňák, Tomáš; Petr Fučík: Návrat k sociálnímu původu: Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. (úvod ke knize)

Katrňák, Tomáš; Zdeňka Lechnerová; Petr Pakosta; Petr Fučík: Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010. (úvod ke knize)

Katrňák, Tomáš: Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. Praha: Slon 2008. (1.kapitola) (data Excel) (data Stata) (errata ke knize)

Katrňák, Tomáš: Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK 2005. (úvod ke knize)

Katrňák, Tomáš: Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon 2004. (1.kapitola) (modely LEM)  


Articles in English

Katrňák, Tomáš; "Is Current Czech Society a Social Class-based Society? The Validity of EGP and ESeC Class Schemes" Sociológia 44, 2012, 6, 678-703. (pdf)  

Katrňák, Tomáš; Fučík Petr; Luijkx, Ruud: "The Relationship between Educational Homogamy and Educational Mobility in 29 European Countries" International Sociology 27, 2012, 4, 551-573. (pdf) (models LEM)  

Simonová, Natálie; Tomáš Katrňák: "Conceptual and Methodological Innovations in Research into Educational Inequalities" Sociological Theory and Methods, 26, 2011, 1, 197-213. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Educational Assortative Mating in the Czech Republic, Slovakia and Hungary between 1976 and 2003" Sociológia - Slovak Sociological Review 40, 2008, 3, 236-257. (pdf) (data Stata) (models LEM)  

Valentová, Marie; Šmídová, Iva; Katrňák, Tomáš: "Gender Segregation in the Labour Market Placed in the Context of Educational Segregation: Cross-National Comparison" Sociológia - Slovak Sociological Review 39, 2007, 3, 214-244.

Katrňák, Tomáš; Kreidl, Martin; Fónadová, Laura: "Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000" European Sociological Review, 2006, 3, 309-322. (pdf) (data) (models LEM)  

Katrňák, Tomáš; Kreidl, Martin; Fónadová, Laura: "Has the Post-communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in The Czech Republic after 1989?" Czech Sociological Review, 2004, 3, 297-318. (pdf) (data) (models LEM)  

Možný, Ivo; Katrňák, Tomáš: "The Czech Family" In Adams, N. Bert and Trost, Jan (Ed.): Handbook of World Families. London: Sage 2004, 235-261. (pdf)  

Katrňák, Tomáš; Kreidl, Martin; Fónadová, Laura: "Trends in Educational Assortative Mating in the Czech Republic in the 1990s" In Mareš Petr et al.: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal 2004, 78-96.

Katrňák, Tomáš: "Structural Causes of the Decline in the Number of Marriages in the Czech Society" New Currents: East European Arts, Politics & Humanities, 2002, 1, 173-185.

Katrňák, Tomáš: "The Marriage Squeeze and the Decline in the Number of Marriages in the Czech Republic in the 1990s" East Central Europe 29, 2002, 1/2, 101-113


Articles in Czech

Katrňák, Tomáš; Natálie Simonová. "Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009" Sociologický časopis 47, 2011, 2, 207-242. (pdf)

Mareš, Petr; Tomáš Katrňák: "Hodnota práce u české veřejnosti v letech 1991-2008" Sociální studia 7, 2010, 4, 121-134. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu?" Sociologický časopis 45, 2009, 5, 1033-1037. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Kohortní analýza jako alternativa panelového výzkumu" Data a výzkum - SDA Info, 3, 2009, 1, 53-75. (pdf) (data) (analýza Stata)  

Katrňák, Tomáš; Fučík, Petr: "Preference výběru partnera: Liší se rozvedení a svobodní ve sňatkových a partnerských preferencích?" Sociológia 41, 2009, 5, 437-456. (pdf)

Simonová, Natálie; Katrňák, Tomáš: "Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností" Sociologický časopis 44, 2008, 4, 725-743. (pdf)

Šmídová, Iva; Janoušková, Klára; Katrňák, Tomáš: "Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému" Sociologický časopis 44, 2008, 1, 23-53. (pdf)

Katrňák, Tomáš; Mareš, Petr: "Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004" Sociologický časopis 43, 2007, 2, 281-304. (pdf)

Katrňák, Tomáš; Fučík, Petr: "Existuje souvislost mezi sociální mobilitou a vzdělanostní homogamií?" In Petr Mareš, Ondřej Hofírek (Ed.): Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita 2007, 43-62.

Valentová, Marie; Šmídová, Iva; Katrňák, Tomáš: "Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání" Gender, rovné příležitosti, výzkum 8, 2007, 2, 43-52.

Katrňák, Tomáš: "Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice" In Matějů, P.; Straková, J. et al.: Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia 2006, 173-193. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Třídní analýza v současných kapitalistických společnostech: Erik Olin Wright a John Goldthorpe" Politologický časopis 12, 2005, 2, 164-180. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Jsou třídy na úsvitu jednadvacátého století definitivně pohřbené? Třídní versus anti-třídní teorie a analýza" Politologický časopis 11, 2004, 1, 52-71. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Determinanty poklesu sňatečnosti v 90. letech 20. století v České republice" Demografie 2004, 4, 256-263. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Sociální a kulturní reprodukce společnosti v teoretické perspektivě" Sociológia 35, 2003, 1, 61-76. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Sociologie" In. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis 2003, 108-126.

Katrňák, Tomáš: "Svobodné matky jsou málo vzdělané" Přítomnost 2003, 4, 26-27.

Katrňák, Tomáš; Rabušic, Ladislav: "Anomie a vztah k minoritám v České společnosti" In Sirovátka, T. (Ed.): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Georgetown 2002, 95-107.

Szaló, Csaba; Katrňák, Tomáš: "Obrat k praxi a hledisku aktérů;: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády" Sociální studia 8, 2002, 93-101. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Romantický rozum, racionální cit" Přítomnost 2002, 27-29. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Moderní partnerské vztahy a jejich proměna v době pozdní modernity" Sociologický časopis 36, 2000, 3, 307-316. (pdf)

Katrňák, Tomáš: "Duch kapitalismu a sebevražednost" Listy 30, 2000, 10-11.

© Tomáš Katrňák